Rozpoczynamy promocję, w której za zakup dowolnego systemu do znieczuleń komputerowych Dental Hi Tec przyznajemy 500 zł na zakup towarów, których wcześniej Państwo u nas nie kupowali.

Aby skorzystać z promocji:

  1. Zamów 1 z 3 urządzeń Dental Hi Tec: QuickSleeper S4, QuickSleeper 5, lub SleeperOne.
  2. Na swój adres email otrzymasz od nas powiadomienie o przyznaniu rabatu.
  3. Odwiedź nasz sklep online lub skontaktuj się z nami w celu zakupu towaru po promocyjnej cenie.

Uwaga: urządzenia Dental Hi Tec można zamówić wyłącznie telefonicznie, emailem, lub w naszym biurze w Warszawie, ul. Dygasińskiego 38.

Promocja trwa do 30 czerwca 2016 r.

 

PROMOCJA: Przyznajemy 500 zł na zakupy w Implant Dental

 

Regulamin promocji:

Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji jest Implant Dental New Wave Siciński i Spółka Sp.J. z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4A/19.
Zasięg promocji ogranicza się do sklepu implantdental.com.pl oraz ofert przedstawianych konsumentowi bezpośrednio przez pracowników sklepu.
Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 25.04.2016 r. do 30.06.2016 r.
Warunki i zasady udziału w promocji:
1. Każdy konsument, który w okresie trwania promocji dokona zakupu jednego z systemów znieczuleń Dental Hi Tec, otrzymuje możliwość skorzystania z rabatu, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2. Zakup systemu odbywa się drogą kontaktu telefonicznego, mailowego, lub pod adresem biura obsługi klienta.
3. Rabat przyznawany za zakup urządzeń określonych w pkt. 1 wynosi 500 zł netto.
4. Rabat może być wykorzystany do zakupu dowolnych towarów w ofercie organizatora za wyłączeniem tych towarów, które dany konsument zakupił już wcześniej.
5. Czas trwania promocji określa wyłącznie czas, kiedy zakup systemu Dental Hi Tec skutkuje przyznaniem rabatu. Rabat może być wykorzystany również po upływie daty końcowej czasu trwania promocji.
Postanowienia końcowe
1. Udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.