Szkolenie odbędzie się w Soft Tissue Institute dr Michała Szczutkowskiego. Uczestnicy będą mieli okazję pracować na membranach Cytoplast dPTFE wzmacnianych tytanem z naszej firmy oraz stabilizować je systemem Pro-fix – śrubkami mocującymi samo gwintującymi.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Przygotowanie pacjenta i jamy ustnej do zabiegów regeneracyjnych kości
 • Strategia leczenia – timing poszczególnych procedur
 • Wskazania i przeciwskazania
 • Umiejętność zaprojektowania płata – mikroskalpele i skalpele, cięcia pionowe – gdzie i w jaki sposób? Umiejętność wytworzenia płata dzielonego tak aby uzyskać wystarczającą mobilność płata. Czy płat językowy jest niezbędny i jak go bezpiecznie wypreparować w bocznym odcinku żuchwy?
 • Kortykotomia – kiedy tak a kiedy nie.
 • Materiały używane do regeneracji kości: materiały z pudełka i kość autogenna – kiedy które ? Które membrany działają i jakich membran używać w połączeniu z biomateriałami z konkretnych grup.
 • Zalecane narzędzia i materiały
 • Najpopularniejsze techniki zabiegów regeneracyjnych kości: plusy i minusy. Techniki uzyskiwania stabilizacji membran i bloków kostnych.
 • Techniki szycia. Szycia: – z których grup ? jakie grubości ?
 • Farmakoterapia i wskazania pozabiegowe.
 • Jak radzić sobie z powikłaniami ?

OMAWIANE TECHNIKI

horyzontalna regeneracja kości:

 • membrana kolagenowa ustabilizowana szyciem lub CTG i szyciem
 • membrana kolagenowa ustabilizowana pinami – sausage technique
 • membrana trPTFE ustabilizowana pinami i/lub mikrośrubami
 • mesh i folie tytanowe ustabilizowane pinami i/lub mikrośrubami z autogenną kością
 • membrana trPTFE ustabilizowana śrubą zamykającą implantu
 • Bloki kości kortykalnej (rusztowanie) ustabilizowane mikrośrubami. Okienko z zatoki jako rusztowanie (tech. Robin Hooda)
 • oryginalna technika Khoury’ego – poglądowo

pionowa regeneracja kości:

 • membrana trPTFE ustabilizowana pinami i/lub mikrośrubami